IT audit Vám nastíní podrobný přehled a celkové hodnocení IT prostředků a IT infrastruktury ve Vaší společnosti. Jeho výstupem je souhrnná zpráva. která obsahuje identifikaci slabých částí IT i s návrhy na optimalizaci možných nalezených problémů s cílem demonstrovat možnosti zvyšování IT efektivity a skutečné dostupnosti IT infrastruktury. Úvodní audit může být také užitečný při plánováném upgradu nebo pŕi budoucích změnách v infrastruktuře a všech ostatních službách. Audit lze také použít jako vodítko pro vedoucí pracovníky z IT oddělení, aby měli k dispozici odborné, nezávislé zhodnocení ICT prostředků a např. i poznatky o vhodně zvolené strategii. Audit přináší relevantní informace o skutečném stavu IT, návrhy na zlepšení s ohledem na požadavky společnosti a strategických doporučení zarovnané na časové ose.Audit pomáhá vyhodnocovat následující klíčové aspekty:Stav stávající infrastruktury, pokud jde o požadovanou dostupnost, kapacitu architektury (servery, síťové periférie) a obecnou správnost IT procesů.Řízení IT a souvisejících procesů proti běžným standardům bezpečnosti. Pomůže odhalit slábá místa v zabezpečení HW ale i u uživatelů. (neautorizované přístupy, slabá hesla)Identifikace příležitostí pro optimalizaci a konsolidaci IT procesů.Identifikace možností pro úsporu v provozních nákladech.

Outsourcing IT služebVíce informací:

Outsourcing IT | Správa serverů | Audit IT